سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس افشار – آثار تمام دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده عمران
محمد جواد امامی اسکاردی – کارشناسی ارشد عمران – گرایش سازه‌های هیدرولیکی – دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

کنترل بار آلودگی غیر نقطه ای به منظور سالم نگاه داشت پیکرهای آبی از دیرباز اهمیت بسزایی در مدیریت سیستم‌های منابع آب برخوردار است . یکی از مؤثرترین سازها در مدیریت بار آلودگی غیره نقطه ای حوزه‌های بازداشت یا بندهای آبی می‌باشد . تراش یکپارچگی مجموعه فعلی برگ‌های آبی در مجموعه زیر حوضه ها می‌تواند با بازدهی بیشتری در حذف رسوبات همراه باشد. جهت دستیابی به این هدف اتصال الگوریتم های بهینه‌سازو نرم‌افزارهای مدل‌سازی حوضه های آب نیز می‌تواند کمک بسزایی در طراحی بهینه ای ساختار حوضچه های بازداشت داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش استفاده از یک مدل شبیه‌سازی – بهینه‌سازی چندمنظوره برای برنامه‌ریزی و طراحی یکپارچگی حوضچه های بازداشت در سطح حوضه‌های آبریز است. جهت بهینه‌سازی اندازه و مکان و به طور کلی معماری بنای حوزه‌های بازداشتن این مسئله‌ای از الگوریتم جامعه مورچگان و جهت شبیه‌سازی حوضه‌ای آبریز از مدل SWAT بهره گرفته شده است . تابع هدف نیز هزینه‌ای کنترل بار رسوب تولیدی می‌باشد. کارآیی مدل پیشنهادی بر توی حوضه ای فرضی مورد مطالعه قرار گرفته است . در تحقیق نیز اصلاحاتی در مدلSWAT اعمال شده است تا بتوان و دل را به واقعیت نزدیک‌تر کرد. استفاده از بهینه ساز کلونی مورچگان و شبیه ساز SWAT به محققین توانایی مدل سازی حوضه‌های آبریز و کنترل بار آلودگی غیرهنقطه ای را خواهد داد . علیرغم مناسب بودن مدل SWAT برای مدل سازی حوضه‌های آبریز نیاز به اصلاحاتی در این مدل احساس می‌شود که اصلاح به‌عمل آمده در این پژوهش کمک خواهد کرد تا مدل SWAT هرچه به واقعیت شبیه‌سازی امانات در حوضه‌های آبریز نزدیک‌تر شود .