سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد دهقان پور – مربی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیسرکان، گروه مکانیک
محمد مهدی شیرمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه کامپیوتر
سمیرا رستم خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرف گروه کامپیوتر

چکیده:

با گسترش شهرهای الکترونیک ضرورت استفاده و بکارگیری از وسایل و ابزار الکترونیکی به ویژه ربات ها بر کسی پوشیده نیست. در حوادث شهری ربات های امدادگر نعش بسیار مهمی ایفا می کنند و به عنوان ابزاری مفید به کمک مدیریت حوادث و اتفاقات شهری می آیند. در حوادث شهری ربات ها باید در شرایط سختی فعالیت کنند به گونه ای که حتی با ضربات فیزیکی دچار آسیب نشده و کارایی خود را از دست ندهند. بنابراین طراحی ربات امدادگر با قابلیت اطمینان بالا و سیستم مکانکی ایمن از مهمترین ویژگی های ربات امداد گر است. از این رو در این مقاله طراحی بهینه حفاظ ربات مستقر در حوادث شهری مورد نظر می باشد. برای این منظور باید بیان کرد که جاذب های انرژی به عنوان ضربه گیر در صنعت کاربردهای فراوانی دارند. یکی از انواع این جاذب ها سازه های لوله ای جدار نازک است که انرژی حاصل از ضربه وارد شده به صورت تغییر شکل پلاستیک مستهلک می نمایند. با توجه به این که یکی از متغیرهای مهم در مقدار و چگونگی جذب انرژی این سازه ها شکل مقطع سازه حفاظ ربات امدادگر می باشد در این تحقیق جذب انرژی سازه ها با شکل های مقطع مختلف بررسی می گردد تا شکل مقطع بهینه از لحاظ جذب انرژی برای ربات امدادگر ارائه گردد.