سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد یدالهی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران – دانشگاه تهران
حسین عزیزی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
امیر عباس شایگانی اکمل – دانشگاه تهران

چکیده:

ترانسفورماتور یکی از پرکاربردترین تجهیزات در سیستم قدرت و گران قیمت ترین تجهیز در پستهای فشارقوی می باشد، لذا طراحی بهینه آن علاوه بر کاهش قیمت اولیه، سبب افزایش بازده و افزایش طول عمر مفید این تجهیز خواهد شد. در این مقاله جهت طراحی بهینه ترانسفورماتور به منظور حداقل کردن هزینه مواد مصرفی و نیز تلفات از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. متغیرهای مهم شامل مقدار آهن و مس مصرفی و همچنین تلفات بی باری و تلفات مسی می – باشد. تابع هدف بصورت حداقل کردن هزینه در نظر گ رفته شده و طراحی ترانسفورماتور با اعمال محدودیتهای امپدانس اتصال کوتاه، چگالی جریان، چگالی شار، ابعاد هسته و تلفات بی باری و مسی انجام می گیرد . در انتها روش پیشنهاد شده بر روی یک ترانسفورماتور نمونه پیاده سازی شده و نتایج حاصل ارائه گردیده است. کاهش قیمت ترانسفورماتور با توجه به تابع هدف نشان دهنده کارایی این روش میباشد. این روش در قالب نرم افزار بهینه سازی در اختیار بخش محاسبات شرکت ایران ترانسفو قرار خواهد گرفت