سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحسان حسینی نژاد – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم وصنعت ایران
نادر کمجانی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک روش موثر طراحی برای آنتنهای آرایهای شکافی طولی خطی و صفحهای (به همراه تغذیه با استفاده ازشکافهای مرکزی کج) بر پایه موجبر زیرلایهای با استفاده از روش حداقل مربعات ارائه شده است. روش طراحی بر مبنای فرمولهایطراحی الیوت برای موجبرهای مستطیلی پر شده از دیالکتریک با در نظر گرفتن کوپلینگ متقابل داخلی و خارجی شکافها و تشکیل یک تابع خطای چندگانه بر اساس اهداف طراحی (پترن تشعشعی موردنظر و تطبیق امپدانس ورودی) میباشد. سپس از ترکیب روشهای الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج جهت مینیمم کردن این تابع خطا و بدست آوردن پارامترهای طراحی( ولتاژ تحریک، طول و آفست شکافها) استفاده میشود. این روش بسیار موثر میباشد، چون علاوه بر تحقق اهداف طراحی به طور همزمان، قابلیت سرعت طراحی بالا و سنتز پترن تشعشعی دلخواه را فراهم مینماید. در انتها مقایسه نتایج بدست آمده از روش فوق برای آرایههای خطی و صفحهای با نرم-افزارهای تمامموجCST و HFSS) انجام شده است که نشاندهنده تطبیق خوب و تایید کننده دقت این روش میباشد