سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا بازیار – دانشکده فنی،دانشگاه محقق اردبیلی،ایران
خلیل ولی پور – دانشکده فنی،دانشگاه محقق اردبیلی،ایران
مجید ولی زاده – دانشکده فنی،دانشگاه ایلام،ایران
محمدرضا جوادی – دانشکده فنی،دانشگاه ایلام،ایران

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم هیبرید برای تامین انرژی مورد نیاز ساختمان های دورافتاده و مستقل از شبکه طراحی می شده است هدف از این طراحی بهینه سازی هزینه ها در طول عمر ۲۰ ساله سیستم می باشد این سیستم شامل مولد فتوولتائیک و بادمی باشد سیستم ذخیره ساز بکاررفته یک بانک باتری سرب-اسید می باشد که با استفادها ز الگوریتم جدیدی با سرعت همگرایی بالا تحت عنوان الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری اندازه بهینه این منابع تعیین و تابع هزینه مینمم شده و کارایی این سیستم در شرایط مختلف عملکرد با اطلاعات واقعی منحنی تابش خورشید و سرعت باد یکی از نواحی شمالغرب ایران مورد بررسی قرارگرفته است قید اصلی موجود دراین مساله پوشش کامل تقاضای بار است که با مدیریت انرژی این منابع ضمن پاسخگویی کامل به تقاضای بار و همچنین برای مشخص شدن اثر ترکیب کردن نیروگاه های بادی و خورشیدی در کاهش هزینه های تولید ترکیب بهینه و هزینه مربوط به نیروگاه های فقط باد ی و فقط خورشیدی برای تامین باری برابر محاسبه شده است.