سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدشمس اسفندآبادی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی بخش برق
علی محلوجی فر –

چکیده:

سیستم تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری بهعنوان یکی از روشهایت صویربرداری پزشکی دارای اهمیت ویژه ای می باشد دراین سیستم با قرارگرفتن عضو موردنظر داخل محفظه ای و سپس عبوراشعه x از داخل عضو درجهات مختلف به اطلاعاتی درداخل این عضو پی خواهیم برد دراین سیستم تصویربرداری می توان برشهای مختلفی درجهات مختلف از این عضو بدست آورد دراین مقاله بسته نرم افزار شبیه ساز درمحیط C++Builder 6 با نام SimCT طراحی گردیده است دراین بسته نرم افزاری کاربر می تواند برشهای افقی و عمودی از یک حجم مشخص واقعی را انتخاب کرده و نتایج بازسازی حاصل از تکنیکهای مختلف روشهای تکرار – روشهای تحلیلی را مشاهده و با یکدیگر مقایسه کند همچنین می توان اثر تغییر پارامترهای مختلف را دربازسازی تصویر مشاهده نمود و مناسب ترین تصویربازسازی شده را درتکنیکهای مختلف بازسازی تصویر بدست آورد.