سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین سلطانی – کارشناس ارشد سازه،دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
حسین تاجمیر ریاحی – استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دیوارهای برشی بتنی با تامین سختی، مقاومت وشکل پذیری سازه از اجزای اصلی سیستم مقاوم در برابرزلزله می باشند.با این وجود در مناطق زلزله خیز ساخت سازه های همراه با دیوار برشی پر هزینه ومشکل میباشد. طراحی دیوارهای برشی درآیین نامه ها بر اساس نیرو می باشد که انتظار می رود منجر به طراحی های غیر اقتصادی در مقایسه با زمانی که طراحی بر اساس تغییر مکان صورت می گیرد باشد. این مقاله به طراحی دیوار برشی آزمایش یک ساختمان ۷ طبقه با مقیاس کامل که تحت آزمایش تست میزلرزان NEES-UCSD چهار زلزله مختلف در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته، می پردازد. هدف از این آزمایش بررسی پاسخ لرزه ای دیوار برشی این ساختمان که با روش طراحی بر اساس تغییر مکان برای بارهای جانبی طراحی شده است، می باشد. نیروهای طراحی در این روش به طور قابل ملاحظه ای کوچکتر از روش طراحی براساس نیرو درآیین نامه ساختمان آمریکا [ ۱۹۹۷UBC می باشد و همچنین طراحی دیوار با سطوح عملکرد متفاوت نیز امکان پذیر می باشد.