سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهری دهبان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم و شهر ری
سپیده دهبان – مدرس معماری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و جامع علمی کاربردی

چکیده:

طبیعت واژه ای است با ریشه یونانی به معنی متولد شدن که با دیگر واژه ها ا زهمین ریشه نیز در ارتباط می باشد طبیعت انتزاع است و مجموعه ای از نام را در فرهنگهای متفاوت دارا می باشد نامی برای تعداد زیادی از واقعیت ها و فرایندهای زنده با در نظر گرفتن انسان بعنوان بخشی ازاین شبکه پیچیده در حقیقت طبیعت هم به ما بخشیده شده و هم توسط ما ساخته می شود فرهنگهای انسانی نیز بازتابی از طبیعت دارند و بدلیل وجود ارزشهای والا ی بالقوه در آن که شامل فرایند های خلاق و پایدار کننده حیات است به همیندلیل همه اجزای دنیای بیولوژیکی فیزیکی و انسانی را به هم مرتبط می سازد از این رو طبیعت همواره در مرکز تصمیم گیری معماران منظر و برنامه ریزان شهری می باشد منظرپردازان که اثار خود را طبیعی یا اکولوژیک می نامند ا ز حاکمیت طبیعت استفاده می کنند تا به این طریق بتوانند از عناصر طبیعی در پیشبرد طراحی برای بهبود زندگی بشر با بدون به مخاطره انداختن نسل اینده در استفاده از منابع طبیعی بهره مند شده باشند. یان مک هارگ در سال ۱۹۶۹ کتاب برجسته ی خود را با عنوان طراحی با طبیعت یکی از کتابهایی که در اواییل دهه هفتاد کمک به ایجاد انفجار اطلاعات و اگاهی در زمینه محیط زیست بود را به چاپ رساند. در این مقاله سعی بر آن خواهد بود که نظریه یان مک هارگ را که ا زنظریه پردازان طراز اول در زمینه معماری منظر را در رابطه با طراحی با طبیعت را مورد بررسی قرار می گیرد.