سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدزین العابدین موسوی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت دبیر شهید
پرویز امیری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت دبیر شهید
محمد چشفر – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه ترب
جمیل صدوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه ترب

چکیده:

در این مقاله یک سیستم اینورتر با ورودی پیل سوختی معرفی شده است. در این سیستم ابتدا ولتاژ حاصل از پیل سوختی توسط یک مبدل باک به ولتاژ تنظیم شده تبدیل می گردد. سپس این ولتاژ DC با استفاده از یک اینورتر چند سطحی با کنترل هیسترزیسی مد جریانی به ولتاژ متناوب تبدیل می شود. این اینورتر کم هزینه ، ساده و پایدار بوده ، در عین حال بدون نیاز به مدار اضافی ذاتا سیستم را در برابر اضافه جریان محافظت می کند. استفاده از اینورتر سه سطحی ضمن کاهش فرکانس کلیدزنی و کاهش تلفات باعث به کاربردن قطعات کلیدزنی با مقادیر نامی کمتر شده است که سبب کاهش هزینه می شود. برای بررسی صحت عملکرد ، سیستم در محیط Simulink نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است. سیستم شبیه سازی شده پایدار بوده و THD خروجی ان کمتر از ۲درصد می باشد. جریان خروجی با وجود عملکرد کلیدزنی مدار کاملا سینوسی می باشد.