سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زین العابدین موسوی – استادیار گروه کنترل – دانشکده مهندسی برق و کامپوتر- دانشگاه شهید رجایی
پرویز امیری – استادیار گروه الکترونیک – دانشکده مهندسی برق و کامپوتر- دانشگاه شهید ر
محمد چشفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تر

چکیده:

در این مقاله یک سیستم اینوتر با ورودی پیل سوختی معرفی شده است . در این سیستم ابتدا ولتاژ حاصل از پیل سوختی توسط یک مبدل باک به ولتاژ تنظیم شده تبدیل می گردد. سپس این ولتاژ DC با استفاده از یک اینورتر با کنترل هیستر زیسی مد جریانی به ولتاز نتناوب تبدیل می شود. این اینورتر کم هزینه ساده و پایدار بوده در عین حال بدون نیاز به مدار اضافی ذاتا سیستم را در برابر اضافه جریان محافظت می کند. سطح ولتاز حاصله توسط اینوتر از سطح ولتاژ معمول برق شهر کمتر بوده بنابراین برای ایجاد سطح ولتاز مناسب از یک ترانسفورموتور افزاینده استفاده شده است. برای بررسی صحت عملکرد ، سیستم در محیط Simulink نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است. سیستم شبیه سازی شده پایدار بوده و THD خروجی آن کمتر از ۳ درصد می باشد. جریان خروجی با وجود عملکرد کلید زنی مدار کاملا سینوسی می باشد.