سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس صادق زاده طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
مسعود برومند – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم مسگرپورطوسی – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله هدف مطالعه و طراحی اولیه یک توربین محوری تک طبقه ازموتور یک میکروجت است به منظور تعیین توزیع شعاعی پارامترها از فرض زاویه نازل ثابت استفاده شده است پس از محاسبه ی مثلثهای سرعت و مشخصات جریان درورودی و خروجی پره ها با تدوین یک کد کامپیوتری شکل جریان روی هر پره حاصل میش ود برای پیش بینی اثر اتلافات مختلف توربین درمحاسبات مربوط به راندمان در نقطه راحی از سه روش تجربی استفاده می گردد سپس جهت تکمیل و تصحیح فرایند طراحی به مدلسازی پره و حل سه بعدی جریان با یکنرم افزار تجاری و محاسبه راندمان طبقه پرداخته و ضمن مقایسه ی نتایج تحلیل سه بعدی با نتایج حاصل از کد منحنی عملکرد توربین ترسیم و تحلیل شده است.