سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل طاهری – کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن

چکیده:

عملیات چالزنی و انفجاریکی از اصول چرخه عملیات معدنکاری است طراحی صحیح الگوی چالزنی و انفجار نرخ پیشروی مناسب و بهدنبال آن سودآوری عملیات استخراج را تضمین خواهد کرد دراین تحقیق برای طراحی الگوی چالزنی تونل استخراجی و تونل باربری معدن عمارت اراک روابط نیترونوبل مورد استفاده قرارگرفته است نتایج بدست آمده از مقایسه طرح فعلی و طراحی نیترونول نشان دهنده بهینه نبودن طرح فعلی چالزنی تونلها بود به کارگیری طرح چالزنی نیترونوبل سبب بهبود راندمان عملیات انفجار شد برای بهینه سازی طرح چالزنی به کارگرفته شده خصوصیات توده سنگ جبهه کارها بررسی گردید و طراح یاولیه اصلاح شد به کارگیری این طرح سبب کاهش هزینه های استخراج مرتب طبا چالزنی و انفجار شد درنهایت روشی ساده برای بهینه سازی طرح چالزنی براساس شرایط متغیر زمین شناسی ارایه شد که بصورت الگوریتمی ارایه گردید الگوی اصلاح شده چالهای موازی به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید که این الگو شامل چال پیش برش با قطر۱۰۲ میلیمتر و تعداد۵۰چال انفجاری می باشد.