سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیدفرهاد حسینی – دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس
پرویز احمدی – دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس
پیمان کریمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
سیده گلجمین افتخاری – دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد دالاهو

چکیده:

همانطور که می دانیم صنعت گردشگری یکی از صنایع درآمد زا در کشورهای مختلف دنیا می باشد. در کشورهای در حال توسعه و دارای قومیت های مختلف ، فرهنگ سنتی و قومی بعنوان یک عامل جذب (جاذب) گردشگر خود را نشان می دهد که در بحث توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت می تواند باشد. یکی ز انواع گردشگری مرتبط با فرهنگ جامعه، گردشگری قومی است. گردشگری قومی توسط بسیاری از کشورها برای تسهیل و تسریع توسعه فرهنگی و اقتصادی جامعه بکار گرفته می شود. این مقاله سعی دارد که به بررسی موضوعات فرهنگی- اجتماعی توسعه گردشگری قومی بپردازد. یعنی در واقع در قالب مدلی استراتژیک، موضوعات اصلی فرهنگی- اجتماعی متأثر از گردشگری قومی و توسعه آنرا مورد بررسی قرار دهد.