سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تحلیل تصاویر رادیوگرافی نواحی جوش از پرکاربردترین روش های بررسی غیر مخرب می باشد. این کار به دلیل ابعاد کوچک عیوب،کنتراست ضعیف و خاصیت نویزی فیلم رادیوگرافی اغلب همراه با خطاهایی در تشخیص عیوب جوش بوده است. لذا تشخیص صحیح عیوب در این تصاویر مستلزم کیفیت و وضوح بالای آنها است. در این پژوهش الگوریتمی جهت پردازش تصاویر حاصل از رادیوگرافی مناطق جوش طراحی شد. این الگوریتم با جداسازی منطقه جوش و مناطقمتاثر از جوش از زیرلایه کمک بسیاری بر تاثیر پردازش تصویر در ناحیه جوش و تشخیص عیوب نمود . همچنین در این تحقیق یک فیلتر بالاگذر جهت برجسته سازی عیوب تصاویر و یک فیلتر پایین گذر برای کاهش نویزهای ناشی از اعمال فیلتر بالاگذر طراحی و بر تصاویر اعمال گردید که نتایج افزایش وضوح و برجستگی عیوب را همراه با کاهش نویز تصویر نشان داد