سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام علی قارداش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
حسن ختن لو – استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

امروزه با توجه به جهانی شدن اقتصاد، تجارت الکترونیک نسبت به مدل سنتی آن دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای شده است. در این میان برای فارهم آوردن شرایطی که بخش های مختلف تجارت بتوانند به عنوان شرکای تجاری با هم فعالیت کنند، عامل های خدمات به وجود آمدند. فهم مشترک بین این عامل ها معمولا بر پایه هستان شناسی شکل می گیرد. در واقع توضیح خدمات در هستان شناسی مربوط به هر عامل ارائه می شود. اگر چه هستان شناسی ها به عنوان راه حلی برای مشکل ناهمگنی اطلاعات مطرح شد اما آنها تنها سطح ناهگنی را به یک مرحله بالاتر می برند و قادر به حل این مشکل نیستند. این وضعیت ناشی از عدم تطابع هایی است که در بین هستان شناسی دو یا چند عامل وجود دارد. برای برقراری ارتباط روشن و ب دور از هر گونه ابهام نیاز است تا ناهمگنی اطلاعات از بین رفته یا حداقل تا سطح ممکن کاهش یابد. تطابق هستان شناسی روشی برای رسیدن به این هدف است. در این مقاله راهکاری فازی برای تطابق هستان شناسی ارائه می شود.