سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا ثریانژادمربی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
محمدصالح اولیا – دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد
مهدی بشیری – دکتری مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

چکیده:

دراین مقاله به طراحی اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودارکنترلیXبا استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذراتPSO) پرداخته شده است. هدف ازاین مقاله ارائه الگوریتمی است که هم زمان اجرا وهم جوابهای آن نسبت به الگوریتمهایی که تا کنون ارائه شده است بهتر باشد. به منظوربهبود زماناجرای الگوریتم تعداد ذرات در این الگوریتم متغیر درنظرگرفته شده است. همچنین از آنجا که متغیرها در طراحی اقتصادی و اقتصادی- آماری هم از نوع گسسته و هم از نوع پیوسته هستند؛ ازخاصیت تصادفی سازی برای مقداردهی متغیرهای گسسته استفاده شده است. در این پژوهش از مثال عددی یکی از مطالعات پیشین برای نشان دادن عملکرد الگوریتم استفاده شده است. نتایج بررسی های عددی نشان میدهد که زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی نسبت به زمانی که تعداد ذرات درآن ثابت هستند به طورچشمگیری بهبود می یابد؛ همچنین کیفیت جوابها نسبت به الگوریتم ارائه شده توسطchich وهمکاران بهتر می باشد.