سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرید صادقی نیا – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علیمحمد برقعی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

درعصرحاضر همگام با توسعه و پیشرفت جوامع فراهم بودن اطلاعات کافی درزمینه گوناگون از قبیل اقتصادی مدیریتی فرهنگی و اجتماعی سیاسی و غیره یکی از نیازهای اساسی به شمار می اید درراستای همین نیاز انواع اطلبس ها و نقشه ها دررشته های مختلف تخصصی بدلیل ارایه اطلاعات دقیق کمی و کیفی درشمار عناصر و ابزارهای اصلی و کاربردی قرارمیگیرند و بخوبی قادرند جایگزین ده ها جلد کتاب و هزاران برگ گزارشهای مختلف شده و درکلیه سیستمهای اطلاع رسانی کوچک و بزرگ مورد استفاده قرارگیرند به همین دلیل با هدف ارایه و نمایش وضعیتی از مکانیزاسیون کشاورزی کشور و همچنین ایجاد فرایندی برای تصمیم گیری مناسب درمزینه مکانیزاسیون کشاورزی تولید پایدار و ایجاد یک اطلس دیجیتالی برای تحلیل و بررسی شاخصهای مکانیزاسیون کشاورزی مناطق مختلف کشور اطلس مکانیزاسیون طراحی گردید تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی درموردهراستان به تفکیک نوع عملیات نوع محصول سطح زیرکشت و عملکرد محصولات درواحد سطح کلیه عوامل موثر درمکانیزاسیون کشاورزی و ینز شاخصهای انرژی تعیین گردیده و با یکدیگر مقایسه شوند داده های هواشناسی مورد استفاده دراین اطلس از سازمان هواشناسی کل کشور و داده های نفرروز کار هزینه تولید هزینه آب و زمین درصد استفاده از ماشین نهاده های مصرفی و محصولات کشاروزی نیز از مرکز آمار وزارت کشاورزی جمع آوری شده است.