سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علیدادی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط – دانشکده بهداشت مشهد
علی اصغر نجف پور – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط – دانشکده بهداشت مشهد
جواد علی نژاد – فوق لیسانس مهندسی محیط زیست – کارشناس شهرداری مشهد

چکیده:

کارخنجات آسفالت از جمله منابع تولید کننده آلودگی هوایند که نقش مهمی را د رانتشار ذرات معلق و سایر آلودگی ها دارا می باشند . در شهر مشهد وجو د ۵ کارخانه تولید آسفالت در اطراف شهر باعث شده تا آلودکی شهر افزایش یافته و صدماتی به محیط زیست طبیعی و شهری منطقه وارد کند . در این تحقیق ابتدا کارخانجات آسفالت اطراف شهر مشهد شناسایی و اطلاعات لازم مرتبط با موضوع از آنها اخذ گردید . سیستم تصفیه ذرات معلق در ۴ کارخانه از نوع اسکرابرتر و یک کارخانه نیز فاقد سیستم تصفیه صنعتی بود .با توجه به دفع ذرات تجمع یافته در سیکلونها و اسکرابر های فعلی در کارخانجات آسفالت مشهدو هزینه ها یبالای استفاده از سیستم های مانند الکترو فیلتر ها و فیلتر های کیسه ای این کارخانجات تمایلی به استفاده از آنها ندارند . از نظر فنی نیز استفاده از الکترو فیلتر ها وبگ هوس ، جهت کاخانجات آسفالت مرقون به صرفه نیست . علیرغم استفاده صحیح و مناسب از سیکلونها ، بر اساس نتایج نمونه برداری در کارخانجات آسفالت مشهد راندمان حذف ذزات معلق در سیکلونها بسیار پایین می باشند. لذا استفاده از سیکلونها جهت این گونه کارخانجات پیشنهاد نمیگردد. اسکرابر ها می توانند پاسخگوی کنترل ذرات معلق در اینگونه کارخانجات باشند اما نتایج نمونه برداری ها راندمان پایین اسکرابر های معمولی را مشان میدهند . در میان اسکرابر ها اسکرابرهای سیکلونی و ونتوری کاربرد و راندمان بیشتری جهت حذف ذرات معلق در کارخانجات آسفالت در نظر گرفته می شود. در این مقاله روش های طراحی اسکرابر جهت کنترل الودگی هوای کارخانجات اسفالت مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.