سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا غفاری مقدم – دانشگاه علم و صنعت ایران
عاطفه کریمی –
میربهادر آریانژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشته عبدی – دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

درعصرحاضر شبکه های لجستیک معکوس به سبب افزایش اهمیت صرفه جویی درمواد اولیه عوامل زیست محیطی و قوانین دولتی توجه محققین بسیاری را به خود جلب نموده اند پیچیدگی های موجوددرفرایندهای معکوس مدیران را برآن می دارد تا تامین کنندگان شخص ثالث لجستیک ۳PL را به عنوان گزینه ای مناسب درراستای برون سپاری فرایندهای معکوس مدنظر قرار دهند عدم قطعیت و نوسان اطلاعات ورودی شبکه ها یمعکوس بهعنوان تهدیدی برای تصمیم های مدیریتی ماخوذه دربرنامه ریزی بلندمدت ۳PL درشرایط غیرقطعی پرداخته است دراین مدل که درقالب برنامه ریزی خطی ترکیبی صفرویک MILP می باشد پارامتر مقدار برگشت محصول متاثر از شرایط غیرقطعی بوده و فقط حدود بالا و پایین پارامتر مربوطه مشخص می باشد مدل مزبور درراستیا غلبه برپیچیدگی حاصل از عدم قطعیت از رویکرد جدیدی به نام بهینه سازی استوار کمک گرفته است رویکرد اتخاذ شده سطح محافظه کاری را وابسته به نظر مدیریت قرار داده و سعی نموده محافظه کاری کلی مدل را کنترل نماید.