سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید صفر پور – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
غلامرضا مروجی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
هیرش محمدی پور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستم دوچرخه سواری که در سالهای اخیر توجه بسیاری را به خودش جلب کرده است، به عنوان یکی از مدهای حمل و نقل درون شهری استفاده شده است که می تواند با سیستم های درون شهری عمومی موجود ادغام شود. در این تحقیق هم به کاربران و هم به سرمایه گذاران در این عرصه توجه شده است. سطح خدمات ارائه شده به کاربران بوسیله سطح پوشش دهی به تقاضاها و هزینه های سفر اندازه گیری شده است. این در حالی است که هزینه های تأسیس ایستگاه های دوچرخه و مسیرهای دوچرخه می بایستی توسط سرمایه گذار ملاحظه شود. در تحقیق حاضر یک مدل ریاضی که دید یکپارچه نسبت به موضوع دارد نیز استفاده شده است. با توجه به علاقه مندی کاربران و سرمایه گذاران، سعی شده است تا تعداد و محل ایستگاه های دوچرخه، ساختار شبکه مسیر های دوچرخه با اتصال به ایستگاه ها و مسیر سفر برای کاربران میان مبداء و مقصد را تعیین کند. یک مثال ساده نیز برای مدل پیشنهادی ارائه شده است.