سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالقادیر قزلجه – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی شاهی آشتیانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف ازاین مقاله طراحی یک اتوپایلوت برای کنترل زاویه بنک یک پرنده بدون سرنشینبا استفادها ز منطق فازی می باشد بطوریکه درمقابل اغتشاشات بیرونی مقاوم بوده و آنها را سریع میرانماید از انجاکه مدل پرنده غیرخطی بوده و ضرایب آیرودینامیکی آن از عدم قطعیت زیادی برخوردار میباشند لذا استفاده از کنترل کننده غیرخطی پیشنهادمیشود به اینمنظور کنترلرفازی با استفاده ازموتور استنتاج مینیمم ممدانی طراحی میش ود از مدل خطی وغیرخطی پرنده در شبیه س ازیها استفاده شده است. درنهایت بهمقایسه عملکردکنترلر فازی وکلاسیک پرداخته و می بینیم که کنترلرفازی دارای پاسخ بهتری دربرابر تندباد نسبت به کنترلر کلاسیک بوده ولی سرعت پاسخ آن کمتر از کنترلر کلاسیک می باشد.