سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی عظیمی – کارشناس مهندسی مکانیک- دفتر تحقیق و طراحی شرکت لوله و ماشی نسازی ایران
هوشنگ نجفی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- طراح ارشد دفتر تحقیق و طراحی شرکت لوله و ما

چکیده:

با توجه به گستردگی استفاده از لوله و اتصالات چدنی نشکن در انتقال آب، استفاده مؤثر از حداکثر تحمل فشار لوله واتصالات م یتواند در کاهش هزینه پروژ ههای آ برسانی مثمر ثمر باشد، که این موضوع در نسخه جدید استاندارد لوله واتصالات چدنی (چدن نشکن) تحت عنوان ۲۰۰۹-ISO 2531مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که فشارهای درجشده بالاتر از فشارهای ارائه شده در نسخه قبلی این استاندارد ( ۱۹۹-ISO 2531- م یباشد. بنابر تصریح استاندارد مذکور، شرکت های سازنده بایستی قابلیت تحمل فشار محصولات خود را به مشتری اعلام نمایند. هدف از این تحقیق،محاسبه مقدار افزایش احتمالی متریال و چگونگی توزیع آن بر روی اتصالات م یباشد. محاسبات تنش با بهره گیری ازنرم افزار اجزاء محدودABAQUSو با استفاده از ح لگرexplicitآن انجام شده است. فاز بعدی این تحقیق، استفاده از کرنش سنج و تست آزمایشگاهی و اندازه گیری تنش ها خواهد بود. با انجام این تحقیق و تقویت اتصالات م یتوان اتصالاتیبا قابلیت تحمل فشارهای توصیه شده در استاندارد ۲۰۰۹-ISO 2531 به بازار عرضه کرد.