سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حسین سهرابی – دانشجوی مهندسی نرم افزار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان
میلاد حمزه لویی کهریزی – دانشجوی مهندسینرم افزار

چکیده:

که یک شبکه یکپارچه NGN و متمرکز می باشد شبکه ی ارتباطی نسل بعد نام دارد این شبکه با هدف ارایه بسیاری از خدمات نوین تنها با زیرساخت های شبکه ی یکپارچه به جای چند پوشش شبکه جداشده سنتی که برای چندین دهه فعالیت دارند ظهور کردها ند طراحی NGN دارای چالشهای منحصر بفردی درنوع طراحی ابعاد و تقاضای نامشخص مشترکان از خدمات پهنای باند جدید که با کمترین هزینه نسبت به شبکه سنتی امروزی عرضه میشود راه همراه دارد. ساختمان هرشبکه ی مخابراتی ۱NGN را باید از سه مرحله اصلی که عبارتند از برنامه ریزی شبکه طراحی و نوآوری خدمات شبکه با ارزش های جدید اضافه شده نام برد این مقاله یک روش محاسباتی دقیق براساس معیارهای محاسبه شده منابع ضروری و مورد نیاز برا یتجهیزات ۱NGN استقرار یافته درسه مرحله مذکور ارایه شده است این روش با هدف کاهش هزینه توسط تعیین مقادیربهینه از تجهیزات با درجه بندی نیازمندیشان درداخل شبکه همراه است.