سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الیاس لکزیان – دانشگاه صنعتی شریف خ آزاد
ابوالقاسم مسگرپورطوسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درمقاله حاضر یک روش برای طراحی سه بعدی روتور و استاتور یک فن تک مرحله ای زیرصوت با توجه به معیارهای آیرودینامیکی با فرض تراکم ناپذیربودن جریان هوا به کارگرفته شد براساس این روش و براساسفرضیات اولیه تغییرات مقادیر پارامترهای آیرودینامیکی درراستای شعاعی روتور و استاتور مورد بررسی قرارگرفت. نتایجبدست آمده با داده های حاصل از روشهای معمول طراحی درمراجع مقایسه شد و بهبود برخی پارامترها به ویژه در ریشه روتور و استاتور مشاهده شد سپس با اعمالویژگیهای بدست آمده شکل هندسی روتور و استاتور با استفاده از شبیه سازی درنرم افزار متلب مشخص شد با شبیه سازی دو بعدی پره درنرم افزار فلوئنت زوایای جریان درورود به پره و خروج از آن مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت.