سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا ولی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر،
ابوالقاسم زیدآبادی نژاد –

چکیده:

پیشرفت رو به رشد تکنولوژی و افزایش نیازمندی به امکانات مخابرات بی سیم سبب شده است محققان در راستای دسترسی به یک محدوده فرکانسی وسیع که با دیگر تکنولوژی های مخابرات بی سیم تداخل نداشته باشد، حرکت کنندUWBیک تکنولوژی بی سیم است که از طریق پالس های باریک بخش وسیعی از طیف رادیویی را به خود اختصاص می دهد. یکی از کاربردهای جدیدUWBآنتن هایUWB است که می توانند این پالس های باریک را به راحتی انتقال دهند. از سوی دیگر آنتن های پچ میکرواستریپ به دلیل ویژگی هایی از جمله اندازه کوچک وارزانی مورد توجه هستند هرچند از مشکل پهنای باند پایین رنج می برند. بنابراین اگر بتوان به طریقی ساختار آن ها را تغییر داد تا در محدوده فرکانسیUWB عمل کنند، می توان هم زمان از مزایای آنتن های پچ میکرواستریپ و پهنای باند گسترده بهره برد. در این مقاله سعی شده است با اعمال تغییرات ساختاری بر آنتن مونوپل صفحه ای به یک آنتنUWB بهینه دست یافت.