سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قائم محمودی مطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران
فرخ حجت کاشانی –

چکیده:

در این مقاله یک آنتن آرایه انعکاسی مایکرو استریپی چند لایه با استفاده از پ چهای است کشده در باندS طراحی شده است. در ابتدامشخصات و ابعاد مورد نیاز المان برای عملکرد مناسب در فرکانس مرکزی ( ۳ گیگا هرتز) طراحی شده است. سپس منحنی فاز ضریب انعکاسالمان با فرض زیاد بودن تعداد المانها و با استفاده از قضیه مودهای فلوکه شبیهسازی و رسم شده است. توزیع فاز مورد نیاز بر روی سطح آنتن نیز محاسبه شده که با تنظیم ابعاد پ چها بر روی سطح آنتن قابل دسترس یاند. در نهایت یک آنتن آرایه انعکاسی با استفاده از این المان ها در باندS طراحی و شبیهسازی شده است