سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس جنابی نمین – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

شهرستان نمین یکی از توابع شهر اردبیل به دلیل واقع شدن در عرض جغرافیایی بالا شرایط توپوگرافی خاص خود و سامانه های جوی موثر برمنطقه شرایط زیست اقلیمی خاص را به خود اختصاص داده است لزوم بررسی شرایط اقلیمی در رابطه با اسایش انسان و طراحی فضاهای ازاد تلاشی است برای درک مناسب جهت ارائه راهکارها و پیشنهاداتی سازنده در ساخت و ساز مسکن و معابر با توجه به اسایش انسان در شهر نمین است مبتنی برجمع اوری اطلاعات ازسازمان هواشناسی و ایستگاههای مجاور منطقه مورد مطالعه امارهای مربوط به میانگین متوسط حداقل دما میانگین متوسط حداقل و میانگین حداکثر رطوبت نسبی و یخبندان و بارش و تابش و سمت و سرعت باد از ایستگاه سینوپیتک اردبیل در طی دوره اماری ۲۰۰۵-۱۹۹۵ جمع اوری شده است سپس با استفاده از شاخص اولگی و دمای موثر شرایط زیست اقلیمی انسانی شهر نمین مورد ارزیابی قرار گرفته و تیپهای کلماتیک حاکم بر ماههای مختلف در دوره های گرم و سرد سال مشخص گردیده است .