سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن خانجانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد رهنما – استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود ایرانمنش – استادیار، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
علیرضا توکل پورصالح – استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این مقاله یک موتور استرلینگ نوع گاما با دمای متوسط طراحی و ساخته و عملکرد تجربی آن مورد بررسی اولیه قرار گرفته شده است. برای مدل سازی ترمودینامیکی از روش اشمیت استفاده شده وطراحی اولیه بر اساس اختلاف دمای ۴۵۰ درجه بین منبع گرم و سرد موتور انجام شده است. برای شبیه سازی سیستم، چند برنامه کامپیوتری بر اساس توان موتور در شرایط کاری فرض شده نوشته شد. با اختلاف دمای ذکر شده ضریب تراکمی بهینه با توجه به مدل برابرِ ۳ محاسبه شد. ابعاد دیگر موتور نیز بدین صورت همانند ضریب تراکمی محاسبه شدند. ابعاد بدست آمده عبارتند از: قطر پیستون قدرت: ۳۸ میلی متر، کورس پیستون قدرت: ۴۰ میلی متر، قطر پیستون جابجایی: ۵۵ میلی متر، کورس پیستون جابجایی: ۶۰ میلی متر. در آخر، موتور مذکور ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفت