سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود کلانی – کارشناس ارشد یازه و سرپرست بخش طراحی و محاسبات فنی شرکت صنعتی و مهندسی ک
محمد امین سلطانیان فرد – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

تیرهای کابلی به علت دارا بودن قابلیت پوشش دهانه های بزرگ و مزیت های فنی و اقتصادی شامل مقاومت و ایستایی بیشتر ، وزن مصالح مصرفی کمتر و سرعت اجرا ، در بحث طراحی و ساخت سازه های بزرگ دهانه داترای جایگاه ویژه ای می باشند. در این مقاله نخست مشخصات فنی و عناصر تشکیل دهنده ی این نوع سازه ها معرفی شده و سپس جزئیات ساخت و اتصالات و مکانیزم پیش کشش کابل جهت ایجاد لنگر مقاوم ذخیره بیان گردیده است. مبانی طراحی و محاسباتی تیرهای کابلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نحوه ی محاسبه ی نیروی ژیش کشش و میزان افزایش طول کابل و همچنین طریقه ی ایجاد لنگر مقاوم ذخیره منفی و مراحل محاسباتی تشریح گردیده و مثال نمونه حل شده است. مقایسه تیر کابلی با تیر پیش تنیده بتن آرمه و مزیت های تیر کابلی بیان گردیده است.