سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر اجارودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت
نصور باقری – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد اجارودی – دانشجوی دکتری مخابرات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
جلیل مظلوم – دانشجوی دکتری الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله، به ارائه یک روش جدید رمزنگاری اطلاعات مبتنی بر تئوری آشوب به منظور ارسال و دریافت بهینه اطلاعات با امنیت بالا با استفاده از پروتکل های رمزنگاری اطلاعات می پردازیم. در این روش با استفاده از خصوصیات منحصر به فرد نظریه آشوب مانند حساست بسیار زیاد به شرایط اولیه می توان امنیت خوبی را برای ارسال اطلاعات در کانال های مخابراتی ناامن فراهم کرد. آنچه به عنوان هدف اصلی در این مقاله تعقیب می شود، طراحی و ساخت سامانه رمز کننده مرتبه سه برای ارسال اطلاعات بصورت امن است؛ که با اضافه کردن سیگنال آشوبی به عنوان حامل به سیگنال پیام خاصیت شبه نویزی و تصادفی و غیر قابل کشف توسط سامانه های شنود به اطلاعات می دهد و نتایج عملی بدست آمده نشان دهنده برتری این روش نسبت به سایر روش های مرسوم رمزنگاری در حالت برخط می باشد.