سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی نرگسی خرم آباد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایاز قربانی –
خاطره نادعلی –

چکیده:

در این مقاله به طراحی، شبیه سازی و ساخت یک آنتن حلقوی بهینه برای اندازه گیری دقیق شدت میدان مغناطیسی می پردازیم. ازمهمترین الزامات در ساخت ادوات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بحث سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی است. از طرفی اندازه گیریمیدان مغناطیسی یکی از آزمون های سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی می باشد که آنتن های حلقوی در این اندازه گیری سهم عمده ای دارند. بهینه بودن طراحی و ساختار این نوع آنتن ها به اندازه گیری دقیق و مطمئن کمک شایانی می کند. از این رو در این مقاله ابتدا پیکربندی شبیه سازی شده است. در ادامه پس از ساخت آنتن HFSS بهینه این آنتن با انجام اندازه گیری انتخاب شده و پس از طراحی، توسط نرم افزار نتایج شبیه سازی و اندازه گیری، بیانگر عملکرد مطلوب آنتن می باشد.