سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
مسعود حسنیان – کارشناس ارشد و محقق دانشگاه علم و صنعت
محرم قهرمانی درویش – مربی دانشگاه سمنان
سیدمجید اسماعیل زاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یک باتری ماهواره از جمله قطعات مهم و حساسی است که نیاز به طراحی ویژه با چندین قابلیت می باشد پارامترهایی مانند حداقل وزن عدم گاز پرانی قطعات جلوگیری از اتصال کوتاه باتری ها درون یک باتری امکان سری نمودن اتصال باتری ها و جلوگیری از تخریب سازه یک باتری دراثر ارتعاشات ناشی از موشک درزمان پرتاب ماهواره از جمله ملزومات طراحی و ساخت یک باتری ماهواره می باشد که دراین مقاله به بررسی طراحی و ساخت سازه یک باتری با درنظر گرفتن الزامات فوق پرداخته شده است به منظور صحت سنجی طراحی و ساخت یک باتری درشرایط واقعی پرتاب و شرایط خلائ تست های محیطی همچون تست خلا حرارتی و تست های ارتعاشاتی برروی سازه ساخته شده صورت پذیرفته که نتایج صحت عملکردی باتریها درضمن تست نیز ارایه خواهد شد نتایج تست های محیطی برروی سازه یک باتری ماهواره حاکی از موفقیت کامل و نوآوری درطراحی و ساخت سازه یک باتری است.