سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام شفیعی خوزانی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
آرش کیومرثی – گروهمهندسی برق دانشکده فنی مهندس دانشگاه اصفهان
بهزاد میرزائیان دهکردی –
هوشنگ کریمی – گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک موتورسنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس یک روش تحلیلی برای کاربرد در خودروهای هیبریدی طراحی شده است. پس از طراحی، بوسیلهی روش اجزای محدود، شارفاصلهی هوایی، ولتاژ القایی و گشتاور موتور طراحی شده، به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس موتور طراحی شده، ساخته شده و در آزمایشگاه، ولتاژ القایی آن تحت سرعت نامی موتور ب ه دست آمده و با ولتاژ القایی به دست آمده توسط روش اجزای محدود و روش تحلیلی مقایسه شده است.