سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدبهشاد شفیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
هادی کارگر شریف اباد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسمنان
محمدحسن طالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز یزد

چکیده:

دراین مقاله ضمن بیان کارایی لوله های حرارتی نوسانی در مبدلهای گرمای روش طراحی و ساخت یک نمونه مبدل بازیافت حرارت گرمایش آب توسط لوله های حرارتی نوسانی بیان شده است مبدل فوق از ۲۱ دور لوله حرارتی نوسانی که دارای طول قسمت اواپراتور و کندانسور مشابه ۵۰ سانتی متر می باشند تشکیل شده و قسمت ادیاباتیک حذف شده است ناحیه اواپراتور در داخل کانال مسیر دود و ناحیه کندانسور درون مخزن مکعب مستطیلی قرارگرفته و حرارت را از دود به اب منتقل می کند ازمایشات برای یک نسبت پرشدگی لوله های حرارتی و تحت زاویه های قرارگیری نسبت به افق از صفر تا ۹۰ درجه انجام شده است بررسی ها نشان میدهد برخلاف لوله های حرارتی ترموسیفونی لوله های حرارتی نوسانی در حالت افق عملکرد خوبی داشته و با افزایش زاویه نسبت به افق راندمان آنها بهتر می شود.