سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید امیدی ارجنکی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
اسعد مدرس مطلق – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
پرویز احمدی مقدم – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

درجه بندی آن لاین گوجه فرنگی بر طبق خصوصیات و ویژگی های آن یکی از عملیان مهم بعد از برداشت محسوب می شود. هدف این تحقیق توسعه یک سیستم و سامانه آزمایشگاهی کارا برای در جه بندی گوجه فرنگی بر مبنای فن آورزی پردازش تصویر است. معیارهای درجه بندی در این سامانه شامل شکل، اندازه، رسیدگی و عیوب هستند. برای شکل، رسیدکی و اندازه گوجه فرنگی به ترتیب شاخص های انحراف از مرکز ، میانگین مولفه های رنگی و مساحت دید از بالا تعریف شدند. آسیب های معمول گوجه فرنگی شامل ناهمگنی رتگ، ترکهای رشد، آفتاب سوختگی ، لکه موجی و غیره است. در این سامانه در جه بندی، از یک دوربین CCD که برای کار در حالت USB تنظیم شده بود. یک میکروکنترلر، سنسور و یک رایانه همراه به منظور پردازش داده استفاده شد. عنلیات پردازش تصویر توسط نرم افزار که با زبان ویژوال بیسیک ۲۰۰۸ نوشته شد، اجرا و انجام شد. برای ارزیابی سامانه از ۲۱۰ نمومه گوجه فرنگی تصویر برداری شد. هر کدام ار الگوریتم هاب شناسایی ف روی تمام تصاویر این نمونه اعمال شد. اطلاعات مورد نیار از هر کدام از تصاویر برای سالم بودن یا معیوب بودن ، بیضی یا دایره بودن، کوچک یا بزرگ بودن و مقدار رنگ استخراج شد. نتایج نشان داد که دقت الگوریتم های کسف عیوب، شکل و اندازه و دقت کلی سامانه به ترتیب ۸۴٫۸۴% و ۹۰٫۹۰% و ۹۴٫۵۴% و ۹۰% بدست آمد. کارایی و عملکرد سامانه نیز درجه بندی ۲۵۱۷ عدد گوجه فرنگی در ساعت تخمین زده شد.