سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهریار صرامی – دانش آموخته دوره دکتری
h.j meyer – استاد دانشگاه فنی برلین

چکیده:

در این پژوهش فرضیه بکارگیری سیستم های فنربندی هوشمند برای تراکتورها مطرح گردیده است تا بدین وسیله بر محدودیت های موجود در کارایی سیستم های فنربندی معمولی در تراکتورها غلبه شود . با این ایده یک فنربندی نیمه فعال با روش کنترلی دو مرحله ای skyhook برای فنربندی شاسی تراکتورها طراحی گردید . ارزیابی کارایی سیستم فنربندی جدید با دو شیوه آزمون های عملی و شبیه سازی انجام شد. یک نمونه اولیه واقعی از سیستمساخته و بر روی فنربندی محور عقب یک تراکتور آزمایشی نصب گردید. همچنین جهت شبیه سازی آن، یک مدل رایانه ای از کل سیستم ساخته شد. برای اجرای آزمایشات، از ورودی های جاده ای نوع ضربه ای ۲ جهت تحریکمستقیم فنربندی استفاده گردید. در آزمایشات عملی جهت اعمال این ورودی ها ، یک سکوی مخصوص آزمون فنربندی بکار گرفته شد. کارایی سیستم فنربندی از دو عامل راحتی سفر ۳ و قابلیت هدایت و پایداری حرکتتراکتور ۴ مورد سنجش قرار گرفت. برای اینکار شتاب های بدنه و نیروی دینامیکی تایرها مورد سنجش قرار گرفتند . سیستم فنربندی جدید، از طریق مقایسه کارایی آن با سیستم غیر فعال ۵ قبلی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که سیستم جدید بطور معن یداری شتاب های بدنه و نیروی دینامیکی تماس تایرهای تراکتور را کاهش داد و بدین ترتیب، موجب افزایش راحتی، ایمنی و پایداری حرکت تراکتور گردید