سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن حاج حیدری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
سیدجلیل رضوی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در استان خوزستان بیش از ۶۰۰۰۰ هکتار از اراضی به کشت نیشکر اختصاص دارد. با احتساب ۲۰ % کل محصول به عنوان برگ و سرشاخهها میزان این بقایا در سال ۲۰۰۶ برابر تقریباً یک میلیون تن بود. در اکثر کشورهای جهان مثل برزیل و هندوستان و ایران این بقایا آتش زده میشوند که علاوه بر آلوده کردن محیط زیست باعث از دست رفتن ماده آلی زیادی میشود. با توجه به حجم انبوه و خواص فیزیکی این بقایا ماشینهای به کار رفته دربرداشت این بقایا کارایی مناسبی از خود نشان ندادهاند. به همین منظور یک هد متفاوت طراحی و ساخته شد تا بتواند بقایا را به صورت فعال از روی زمین برداشت کند. این هد از یک جفت غلتک فلزی تشکیل شده است. پساز ساخت دستگاه فراسنجه های مورد نظر شامل سرعت پیشروی، نسبت سرعت غلتک ها به سرعت پیشروی و نسبت سرعت بین دو غلتک مورد ارزیابی قرار گرفتند.