سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرشاد نصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ایلام
علی محمد فدوی – استادیار گروه ماشین های صنایع غذایی دانشگاه تهران
عادل حسین پور – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی – استادیار گروه زراعت دانشگاه ایلام

چکیده:

در سالهای گذشته از کشت بافت به عنوان یک روش کاربردی در اصلاح گیاهان مختلف استفاده گردیده است. مشکل اصلی در مشاهدات تماسی می باشد، به نحوی که در طول مراحل کشت بافت اندازه گیری مشخصات فیزیکی به صورت تماسی سبب آلوده شدن و تخریب اکثر نمونه های کشت می گردد. همچنین با توجه به کوچک بودن تغییرات رشد در طول دوره رشد ثبت آنها به روش معمول از دقت کافی برخوردار نخواهد بود. ماشین بینایی مورد نظر با توجه به دقت بالای مورد نیاز در آزمایشگاههای بیوتکنولوژی طراحی و ساخته شد. مهمترین پارامتر طراحی ماشین بینایی فاصله دوربین از نمونه بود که با کالیبراسیون اشکال هندسی فاصله بهینه ۴۱ سانتیمتری انتخاب گردیده است. پس از ارزیابی اولیه توسط نمونه های آزمایشی سنگ به کمک شبکه های عصبی مصنوعی در نهایت یک سیستم با توان بهرهمندی از شبکه های عصبی مصنوعی طراحی و ساخته شد. شبکه عصبی مصنوعی بهینه ۱-۳-۵ مدل پرسپترون چند لایه با ۵ ورودی از خصوصیات سطح بالا برای مشاهدات روی نمونه کشت بافت انتخاب گردید.