سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس همت –
داوود لطفی –

چکیده:

برای اندازه گیری مولفه های طولی – حرکتی مقاومت کششی وعمودی نیروی وارده به ادوات سوار نیاز به دینامومتر اتصال سه نقطه می باشد دینامومتر مورد نظر دراین تحقیق نوع قابی است پس از انتخاب شکل لودسل های دینامومتر ابعاد آنها براساس اصول طراحی مکانیکی تعیین شدند برای تعیین مقادیر و محل ظهور کرنشهای ماکزیمم محل نصب کرنش سنج ها در اثر اعمال بار به لودسل ها و تعیین حساسیت دو جانبه از تحلیل های اجزا محدود در دامنه الاستیک استفاده شد پس از نصب کرنش سنج ها در محلهای مورد نظر و تشکیل پلهای و تستون به تک تک لودسل ها بار اعمال شد و سپس کرنش های بوجود آمده درمحل نصب کرنش سنج ها با نتایج بدست امده ازتحلیل اجزا محدود مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تفاوت در کرنشهای بیشینه بدست آمده ازاین دو روش بارگذاری در راستای طولی – حرکتی حدود ۱۶ درصد بود.