سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی کردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجلیل رضوی نجف آبادی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سطح وسیع کشت و تولید نیشکر در استان خوزستان، ایجاب مینماید که کشت آن بصورت تمام مکانیزه و به کمک کارنده اختصاصی آن، صورت پذیرد. این کارنده بصورت مستقل و جدا از تراکتور عمل کرده و شامل دو مخزن اولیه و ثانویه میباشد که قلمههای تهیه شده توسط ماشین برداشت، ابتدا درون مخزن اولیه که بزرگ و حجیم است ریخته شده و سپس این قلمهها توسط اپراتور دوم که بر روی دستگاه کارنده قرار میگیرد، با استفاده از بلند کردن جکهای مخزن اولیه توسط شیرهای هیدرولیک دستی، به مخزن ثانویه منتقل میشوند تا از درون آن به کمک یک تسمه نقاله زمین گرد، به خاک منتقل گردند. هدف از انجام این تحقیق، طراحی، ساخت و ارزیابی یک سیستم هوشمند هیدرو- الکتریکی میباشد که بر اساس معیار وزن قلمههای ریخته شده درون مخزن ثانویه عمل کرده و جایگزین اپراتور دوم میگردد