سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیکروز باقری – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
علیرضا کیهانی – اعضا هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
سیدسعید محتسبی –
رضا علیمردانی –

چکیده:

به منظور بهینه سازی بازده انرژی در خشک کن های خورشیدی همرفت اجباری، یک سیستم کنترل خودکارطراحی و ساخته شد. در این سیستم، دور فن خشک کن به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد. از حسگرهای دما دیجیتالی برای پایش دما در محل هوای ورودی به جمع کننده، هوای خروجی از جمع کننده و هوای خروجی از محفظه خشک کن استفاده شد. با استفاده از نرم افزار طراحی شده جهت کنترل فرآیند خشک کردن، بازده فعلی و بازده بهینه خشک کن محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. درصورت برابر نبودن این دو بازده، پس از انجام محاسبات لازم، دور فن به گونه ای تغییر می یافت که بازده فعلی خشک کن با بازده بهینه برابر شود. برای ارزیابی سیستم کنترل خودکار، آزمایش هایی در ۳ تکرار انجام شد و نتایج نشان داد که سیستم کنترل خودکار قادر است به خوبی دور فن را به دور کنترلی مورد نظر برای تامین بازده بهینه برساند. هم چنین با استفاده از این سیستم، خشک کن قادر است تا در طول یک روز کاری با بازده بهینه کار کند. هم چنین آزمون نمونه های جفتی برای دو بازده فعلی و بازده بهینه با توزیعt-student انجام شد و نتایج نشان داد که با اطمینان ۹۹ % بازده بهینه بیشتر از بازده فعلی خشک کن است