سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس همت – استاد
زهرا صابری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد مقدس –

چکیده:

کیفیت میوه به هر دو متغیر خصوصیات داخلی (محتوای اسیدی، محتوای قندی، سفتی و نابجایی های داخلی) وویژگی های خارجی (شکل، اندازه و نابجایی خارجی) وابسته است. یکی از متغیرهای کیفی مهم میوه ها سفتی آناست. اندازه گیری سفتی، یکی از روش های غیرمستقیم تعیین میزان رسیدگی است که اجازه تثبیت زمان مناسب انبارداری و نیز بهترین زمان حمل و نقل محصول را فراهم می آورد. آزمایش صورت گرفته با سه میوه (سیب سرخ،سیب سبز و سیب زرد) نتایج قابل انتظاری را به دست آورد که قبل از انجام آزمایش پیش بینی می شد. یکنواختی بافت میوه ها در نتایج به دست آمده تاثیر به سزایی داشت.