سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضی کریمیآکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی –

چکیده:

صبرزرد با نام علمی Aloe vera از تیره Liliaceae از مهمترین و با ارزشترین گیاهان دارویی است امروزه یکی از بزرگترین موانع برای توسعه گیاه دارویی صبرزرد درایران عدم و جود ماشین های فراوری این گیاه همچون دستگاه استحصال ژل دستگاه خشک کن ژل می باشد مرحله اول این پژوهش شامل طراحی مکانیکی قطعات مورد نیاز ساخت دستگاه استحصال ژل گیاه دارویی صبر زرد بود پس از اتمام مرحله طراحی قطعات قابل تهیه از بازار خریداری گردید و سایر قطعات دستگاه ساخته شد و سپس مونتاژ گردید درمرحله نهایی این پژوهش دستگاه ساخته شده مورد ارزیابی قرارگرفت بهترین راندمان خروجی این دستگاه ۷۹% دراعمال نیروی ۸۰۰N در دو طرف فکهای لهنده بوده است درنیروهای فشاری ۲۰۰N , 500 با افزایش سرعت راندمان کاهش پیدا کرد و اگرسرعت ورودی از حد تعریف شده کمتر باشد قدرت تغذیه دستگاه کاهش یافت و دستگاه خروجی نخواهد داشت.