سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام درخشان – شرکت کیان توربوپارس، تهران
محمد بوذری – شرکت پمپ برکه، تهران
محمدحسین رضوانیان – شرکت کیان توربوپارس تهران

چکیده:

هم زمان با بحران انرژی آینده در جهان، در کشورمان نیز بخصوص پس از اجرای لایحه هدفمند سازی یاران هها، مدیریت انرژی اهمیتی دو چندان یافته است. یکی از را ههای برون رفت از بحران انرژی، تولید انرژی برق پراکنده از منابع تجدیدپذیراست. میکرو نیروگا ههای آبی یکی از منابع تجدیدپذیر پراکنده در کشورمان هستند که با توجه به گستردگی محدوده پتانسیل – های آبی از نظر هد در دسترس و دبی آب، نیازمند برنام هریزی در جهت استحصال برق از این انرژیهای لایزال است مسئلهاصلی، اقتصادی نبودن ایجاد یک نیروگاه میکر واست. یکی از را ههای کاهش هزینه تمام شده هر کیلووات میکرو نیروگاه آبی،بومی سازی طراحی و ساخت تجهیزات الکترومکانیک ب هخصوص توربین در کنار دیگر راه کارهاست. در این مقاله فرایند طراحی، ساخت و آزمایش اولین میکرو توربین پلتون در ایران ارائه میشود. با توجه به وجود ارتفاعاتنسبتاً مناسب در کشور که بعضاً دارای دبی آب کمی هستند، این توربین میتواند به استحصال برق از این پتانسیلها کمک شایانی بکند.این توربین برای هد خالص ۱۰۰ متر و دبی آب ۲۰ لیتر در ثانیه طراحی و ساخته شد که در استان خراسان رضوی مورد بهرهبرداری قرار گرفت. توان خروجی این توربین در نقطه کاری در حدود ۱۲ کیلووات است. در ابتدا بر اساس اطلاعات هیدرولیکی اولیه تمامی اجزاء طراحی شدند. قاشقکها از جنس برنز به روش ریخت هگری تولید و سپس روی دیسک چرخ مونتاژ شدند. شیر سوزنی جهت تولید جت مورد نیاز نیز پس از طراحی ساخته شد. به منظور کنترل فرکانس الکتریسیتهخروجی نیز یک سیستم کنترل الکترومکانیکی طراحی و ساخته شد. در نهایت توربین به یک ژنراتور سه فاز چهار قطب، کوپلشد و کل مجموعه در مدار تستی که برای این منظور ایجاد شد، مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج مورد انتظار را در بر داشت.