سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد یونسی الموتی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)
مرتضی صداقت حسینی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

از آنجا که در روش مرسوم سم پاشی تنظیم سم پاش برای پاشش سم بر اساس نقاط پر تراکم صورت می گیرد، بر روی نقاطی از مزرعه که مورد هجوم آفت و علف های هرز قرار نگرفته و یا تراکم جمعیت آنها کمتر است، نیز مواد شیمیایی پاشیده می شود که علاوه بر افزایش هزینه و اتلاف ماده شیمیایی سبب آلودگی محیط زیست و آسیب به مزرعه می گردد. در صورت استفاده از فناوری نرخ متغیر (VRT1) در سم پاشی، اثرات مخرب زیست محیطی سموم و نیز هزینه های امین و استافده از سم در کشور کاهش می یابد. سم پاش های نرخ متغیر ساخته شده در کشور بر اساس تغییر دبی محلول تحت فشار کار می کنند که دامنه تغییر دبی پاشش مورد استفاده در این نوع سم پاش ها بدلیل فنی، محدود می باشد. از جمله این دلایل می توان به کاهش زاویه پاشش نازل ها و از بین رفتن هم پوشانی آنها، در صدورت کم شدن دبی پاشش، اشاره نمود. همچنین با کاهش دبی پاششف تعداد موثر ذرات و اندازه ان ها تغییر کرده و در نتیجه سم پاشی کم اثر خواهد شد. در این تحقیق، سیستم کنترل الکترونیکی برای نصب بر روی دستگاه سم پاش پشت تراکتوری، طراحی و ساخته شد که با استفاده از سیستم مدیریت اعمال متغیر نهاده ها (VRT)، قادر بهپاشش سموم و هر نوع ماده شیمیایی محلول در آب ، با غلظت مورد نیاز در هر قسمت از مزرعه خواهد بود. در این دستگاه به جای تغییر مقدار محلول پاشیده شده، غلظت مواد شیمیایی تغییر می کند.