سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید رحیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعلی فرزاد – دانشیار گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا بیاتی – مربی گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از عوامل اصلی محدود کننده عمر و کیفیت کار ابزار خاک ورز، سایش در تیغه های این ابزار است. سطح تیغه ها در اثر تماس با ذرات سختی که د رخاک وجود دارد خراش خورده و دچار سایش می شود، که این سایش را سایش خراشان می نامید. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات گسترده ای بر روی سایش تیغه های خاک ورز انجام شده است. معمول ترین روش های ارزیابی سایش در ابزار خاک ورز استفاده از آزمون مزرعه ای و یا استفاده از دستگاه آزمایش سایش خراشان چرخ لاستیکی و ذرات ساینده می باشد. در سایش امکان پذیر نبوده و نیازمند صرف هزینه و زمان می باشد. همچنین دستگاه های متداول قادر به ایجاد شرایط واقعی کار برای مطالعه سایش تیغه های خاک ورز نمی باشند. هدف از این مطالعه ارائه یک دستگاه آزمایش سایش خراشان متناسب با شرایط کاری تیغه های خاک ورز می باشد که بتواند شرایط کنترل شده ای کنترل شده ای را برای انجام مطالعات رفتار سایشی نمونه ها شبیه سازی نماید. این دستگاه شامل یک مخزن خاک می باشد که نمونه در داخل آن توسط مکانیزمی مشابه با مکانیزم حرکت می کند. مکانیزم حرکت نمونه متناسب با شرایط ابزار قابل تنظیم می باشد. نتایج به دست آمده از آزمایشات صورت گرفته با این دستگاه بیانگر مطلوبیت عملکرد آن بوده و میتوان از آن در مطالعات گسترده تر استفاده نمود.