سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مستوفی – کارشناس مکانیک
مرتضی صارمی راد – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

در سیستمهایی که در آنها انتقال سیال مهم میباشد، حرکتهای ناخواستهای بروز میکند. منشاء این حرکتها میتواند تغییرات دمایی ناشی از سیال یا محیط آن ، لرزش دستگاههای موجود در سیستم اعم از پمپ، کمپرسور و … باشد . به منظور جذب حرکتهای به وجود آمده و عدم انتقال آن ها به دستگاه و خطوط از اتصالات انعطاف پذیر استفاده میشود. هم چنین وقتی تغییر شکلهای حرارتی اجزا و المانهایی مانند محفظه احتراق موتورهای سوخت مایع وجود داشته باشد با ساختار این نوع لوله ها جبران میگردد. هدف از نگارش این مقاله معرفی پارامترهای اصلی، ارائه روابط حاکم، نحوه ساخت و تست لوله های انعطاف پذیر با نسبت قطر به طول کمتر از یک براساس استانداردهای موجود هوافضایی میباشد. در ادامه با مقایسه پارامترهای طراحی با نمونه تولیدی روند طراحی صحهگذاری میگردد