سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد فوج لعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های آلات دانشگاه ارومیه
پرویز احمدی مقدم – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های آلات دانشگاه ارومیه

چکیده:

در سالهای اخیر افزایش نگرانی درباره مصرف کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی و الودگی های زیست محیطی، محققین و دانشمندان بخش کشاورزی را بر آن داته تا درباره بهبود مدیریت مصرف کود راه را پیشنهاد کنند. یکی از مضرات افزایش روند استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی انتقال مواد شیمیایی به مواد غذایی از طریق خاک و ایجاد سرطانهای کبدی و یا تنفسی می باشد. امروزه در بیشتر کشورها کود دهی مزارعکشاورزی بدون توجه به تغییرات حاصلخیزی خاک و نیز گیاه به کود صورت می گیرد و برای تمامی قسمتهای مزرعه به طور یکنوخت انجام و باعث افزایش مصرف کود و آلودگی محیط زیست می شود. در کشورهای پیشرفته توسعه کشاورزی دقیق و استفاده از تکنولوژی دبی متغیر (VRT) به سرعت د رحال افزاشی است.از جمله عناصر غذایی مهم برای رشد گیاه ازت می باشد، با توجه به کمبود ازت در بیشتر خاک های کشاورزی، مصرف کود ازت در بخش کشاورزی بیش از سایر کودهای شیمیایی می باشد. از طرفی مصرف بیش اندازه آن اثرات منفی در کیفیت آب و اکو سیستم موجودات زنده داردو در این تحقیق به نحوه طراحی و ساخت و ازریابی سیستم کود پاش با دبی متغیر برای کود پاشی مزارع پرداخته ایم و برای تغییر دبی در سیستم از دو نوع شیر برقی استفاده کردیم که توسط یک سیستم پردازشگر هوشمند کود را بسته به نیاز خاک پخش می کنند. عملکرد سیستم را در دما و رطوبت مختلف ارزیابی کردیم. و درنهایت نتیجه گرفتیم که استفاده از شیر بازکن متشکل از استرموتور و شیر فلکه ای آب در عمل سرعت عملکرد بالاتری از شیر قطع کن های آنالوگ گازی دارند و همچنین رطوبت و دمای محیط بر عملکرد سیستم تاثیر چندانی نداشته و کود پاشی توسط سیستم دبی متغیر ۱۵ دلار به ازای هر هکتار صرفه جویی اقتصادی دارد و از لحاظ زمانی بسیار مفید تر از روش های سنتی می باشد و با کوددهی دقیق در سطح مزرعه میتوان به محصول فراوان با کمترین هزینه و نیز کمترین اثرات مخرب زیست محیطی دست یافت.