مقاله طراحی کنترل کننده فازی جدید جهت استفاده برای کنترل اتوماتیک تولید (AGC) سیستم حرارتی چند ناحیه ای به هم پیوسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سیستم های قدرت الکترونیکی از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: طراحی کنترل کننده فازی جدید جهت استفاده برای کنترل اتوماتیک تولید (AGC) سیستم حرارتی چند ناحیه ای به هم پیوسته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله FLPDC
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله SLP
مقاله سیستم پنج ناحیه ای حرارتی
مقاله AGC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدسعیداله
جناب آقای / سرکار خانم: براتی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، مساله کنترل اتوماتیک تولید(AGC)  سیستم حرارتی سه و پنج ناحیه ای با نواحی غیر یکسان و توربین هایی با قید نرخ تولید ۳% مورد بررسی قرار گرفته و کنترل کننده بهینه فازی جدیدی جهت استفاده در AGC پیشنهاد داده شده است. این کنترل کننده فازی با استفاده از تکنیک تکاملی محاسباتی الگوریتم ژنتیک بهینه شده است. مقایسه رفتار دینامیکی سیستم در حضور کنترل کننده پیشنهادی و کنترل کننده های مرسوم، برتری کنترل کننده پیشنهادی را برای AGC نشان می دهد. آنالیز حساسیت کنترل کننده پیشنهادی نسبت به تغییرات پارامترهای سیستم (ثابت اینرسی H، ثابت زمانی ری هیترTr  و ضریب ری هیترKr ) انجام شده است. نتایج شبیه سازی بدست آمده از آنالیز حساسیت، برتری کنترل کننده فازی پیشنهادی را نشان می دهد.