مقاله طراحی کنترل کننده اینورترهای چهارساق موازی جهت تغذیه بارهای نامتعادل و غیر خطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – الف مهندسی برق از صفحه ۹۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: طراحی کنترل کننده اینورترهای چهارساق موازی جهت تغذیه بارهای نامتعادل و غیر خطی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینورتر چهارساق
مقاله موازی سازی اینورترها
مقاله تقسیم جریان
مقاله کنترل حلقه زنجیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدیان ورجانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله عملکرد موازی اینورترهای سه فاز چهارساق در حضور بارهای نامتعادل و غیر خطی بررسی شده است. جهت کنترل اینورترهای موازی بایستی برای اینورتر دو حلقه کنترلی داخلی جریان و خارجی ولتاژ طراحی گردد. در این مقاله جهت حصول اطمینان از عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی در حضور بارهای نامتعادل و غیر خطی، کنترل کننده تناسبی برای حلقه داخلی جریان و کنترل کننده تناسبی- رزونانسی برای حلقه خارجی ولتاژ پیشنهاد و طراحی شده است. سیستم پیشنهادی توانایی تغذیه بارهای متعادل، نامتعادل و غیر خطی را داشته و به همراه تقسیم توان دقیق بین اینورترهای موازی، ولتاژ سینوسی مناسبی را در دو سر بارها تامین می کند. نتایج شبیه سازی عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی را نشان می دهند.